نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد

ارائه مقالات كاربردي درباره تعمير وسايل برقي مخصوصا لياسشويي

نحوه تعويض فيلتر دستگاه تصفيه آب و مراحل آن

نحوه تعويض فيلتر دستگاه تصفيه آب و مراحل آنطرز بده بستان غربال دستگاه تصفيه آب و روند آنبا دقت به موقعيت آب تصفيه گرديده و آب شهري، بخش اعظمي از خانواده‌ها نسبت به كيفيت آن مردد مي‌باشند.
من
با   نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد   اعتنا به موقعيت آب تصفيه گرديده و آب شهري، بخش اعظمي از خانواده‌ها نسبت به كيفيت آن مردد مي‌باشند و ترجيح مي دهند كه به سراغ دستگاه‌هاي تصفيه آب بروند، البته روش ردوبدل غربال دستگاه تصفيه آب براي آن‌ها به يك معضل بلندمرتبه تبديل شد‌ه‌است. در بخش ها گوناگون سرزمين، شاهد به كارگيري از منابع به طور كاملً متفاوتي هستيم كه بعضي از آنان از آب شهري و تصفيه گرديده، بعضا از آب چشمه‌ها و بعضي نيز از آب چاه و قنات به كارگيري مي‌نمايند. به همين عامل كيفيت آب مستعمل در بخش ها متفاوت متعدد بوده و به همين ادله شاهد هستيم كه بعداز به كار گيري كوتاه دوران از اين دستگاه‌ها، فيلترهاي آنان غيرقابل به كارگيري ميگردند. با اعتنا به موقعيت آب تصفيه گرديده و آب شهري، بخش اعظمي از خانواده‌ها نسبت به كيفيت آن مردد ميباشند و ترجيح ميدهند كه به سراغ دستگاه‌هاي تصفيه آب بروند، البته روش بده بستان غربال دستگاه تصفيه آب براي آن‌ها به يك بحران گرانقدر تبديل شد‌ه‌است. در بخش ها متفاوت مملكت، شاهد به كار گيري از منابع به طور كاملً متفاوتي هستيم كه برخي از آنان از آب شهري و تصفيه گرديده، برخي از آب چشمه‌ها و برخي نيز از آب چاه و قنات استعمال مي‌نمايند. به همين استدلال كيفيت آب مصرف شده در بخشها گوناگون گوناگون بوده و به همين استدلال شاهد هستيم كه بعداز به كار گيري كوتاه بازه از اين دستگاه‌ها، فيلترهاي آن‌ها غيرقابل استعمال ميشوند. كمپاني‌هاي توليدكننده دستگاه‌هاي تصفيه آب از يكسري غربال همدم براي اين دستگاه‌ها به كار گيري مي‌نمايند كه هزينه خريدار آن كاهش يابد، البته امداد تصاحب كردن از تعميركار براي ردوبدل غربال دستگاه تصفيه آب منجر مي‌گردد كه هزينه‌هاي سرازير استعمال از اين دستگاه‌ها ارتقاء يابد و خانواده‌ها نسبت بدين مورد نگران باشند. در طرف مقابل، بعضا از اشخاص همت مي‌نمايند كه روش ردوبدل اين فيلترها را فراگرفته و در فواصل هنگامي مشخص و معلوم نسبت به ردوبدل آن‌ها مبادرت نمايند.د.

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/12/18  ساعت: ۱۷ توسط:lebasshoigarniye :

علت مشكلات رايج ماشين لباسشويي و تعمير آن

علت مشكلات رايج ماشين لباسشويي و تعمير آنانگيزه   نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد ايرادات رايج ماشين لباسشويي و تعمير آن پارت دوممشكل شماره پنج: ماده شوينده را از در بين نمي موفقيت در صورتي‌كه يك دستگاه ماشين لباسشويي خود كار داريد دو نقص‌ رايج وجود داراست كه قادر است منجر بروز اين خلل خواهد شد.
م
اختلال شماره سه: ماده هاي شوينده را از در بين نمي برداگر يك دستگاه ماشين لباسشويي اتومات داريد دو نقص‌ رايج وجود دارااست كه مي‌تواند سبب بروز اين نقص‌ گردد.
• تميزكننده ما يحتاج ميباشد پاك گردد - ماده شوينده را به طور ماهيانه با يك فنجان سركه سپيد مقطر گرم پاك كنيد.
• كالا خطا - استعمال از فرآورده مطلوب مي‌تواند كليه تفاوت ها را در دنيا توليد نمايد. چنانچه ماشين شما براي آبژاور خاصي پباده سازي شد‌ه‌است ، با استعمال از پودر آبژاور ميتوانيد ديسپنسر و خطوط را مسدود فرمائيد. كتابچه راهنماي مالكين خويش را آناليز فرماييد تا نوع محصولي را كه براي واحد شما پباده سازي شد‌ه‌است پيدا فرمائيد.ايراد شماره چهار - ماشين لباسشويي شما در هنگام فعاليت جنبش ميكندبه لحاظ مي‌رسد زماني شما شما عمل مي نمايد و بدور خويش مي‌چرخد و اين براي شما خيلي نگران كننده ميباشد ، البته اين‌راه حل مجموعاَ بسيار بي آلايش ميباشد.
تراز وجود ندارد
درصورتي كه ماشين لباسشويي شما بر روي يك سطح صافي تراز نباشد مطمئناً ماشين لباسشويي به محيط خويش جنبش ميكند. بخش اعظمي از چرخه هاي شستشو مانند چرخش به راحتي ميتوانند ماشين لباسشويي را در وضعيت لرزش و شرايط خموشي قرار دهند.
خوشبختانه رفع اين اختلال براي شما سهل وآسان ميباشد. واشر را روي يكسري تكه تخته سه لايه 3/4 اينچ قرار دهيد. در شكل لزوم مي‌توانيد از تخته سه لا استعمال نماييد.پاهاي ماشين لباسشويي حالت نامناسبي داردماشين هاي لباسشويي طوري تهيه گرديده اند كه مي بايست بر روي سطح صافي تهيه شوند تا بخوبي فعاليت نمايند. 2 پاي جلوي آن دارنده مكانيزم تراز كردن با مهره قفل ميباشد تا بتواند در مكان خويش ايمن باشد. هر پا را در طول درست تهيه و تنظيم كرده و قفل را سفت نماييد تا از جنبش پا دوري گردد. به محض تهيه شدن ، نبايد در 2 مبنا جلو حركتي صورت بپذيرد.
2 پاي عقب ممكن ميباشد از پباده سازي شبيه جلو و يا اين كه ممكن ميباشد خويش تهيه و تنظيم باشد. در صورتي‌كه آنان خويش را تهيه مي نمايند ، ماشين را به سمت جلو روي پاهاي جلويي خويش بچرخانيد به نحوي كه پاهاي عقب نسبتاًً 3 سانت در هوا باشند. آنگاه واحد را به ذيل تهيه و تنظيم نمائيد تا اذن دهيد به صورت اتوماتيك پاها تهيه شوند.
انگيزه ايرادات رايج ماشين لباسشويي و تعمير آن پارت اولعلت ايرادات رايج ماشين لباسشويي و تعمير آن پارت اوليهد.

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/12/17  ساعت: ۱۵ توسط:lebasshoigarniye :

تسمه لباسشويي از چگونه ايجاد شده است ؟

تسمه لباسشويي از چه ايجاد شده است ؟

روكش حفظ كننده : از   نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد نوعي مخلوط مقاوم انعطلف پذير كه از لاستيك اشباع شد‌ه‌است ، خواص اين روكش اين ميباشد كه شايسته ترين لغزش را به ياور مقاومت در مقابل خوردي و فرسودگي را دارااست .

مقاوم در قبال كشش : درست شده از اياف پلي استر كه به طور طنابي به هم بافته گرديده اند و با توان از تسمه ر مقابل كشش هاي توانا نگهداري مي نمايد .

بالش: اين بالش منجر ميگردد كه تسمه وضعيت خويش را محافظت نمايد و نيز از تسمه در مقابل ارتقاء رجه حرارت مراقبت ميكند .

لاستيك متراكم : مخلوط مقاومتي كه تسمه را ر وضعيت خويش بر روي مبلغي نگه داشته و لرزش را به دست‌كم مي‌رساند .

نكات اصلي در ردوبدل تسمه ماشين لباسشويي

تسمه از بخش زيرين داري محلي خالي ميباشد و از نصيب بالا نيز تسمه از محل نخ هاي تسمه به بالا از مبلغي خارج ميباشد.

وقتي كه تسمه را بده بستان مي‌نماييد نبايد تسمه تماما درون شيار مبلغي فرو برود و محل خالي در ذيل تسمه وجود داشته باشد و نبايد نصيب بالاي تسمه قوز داشته باشد.

در هنگام بده بستان تسمه براي اينكه اشتباهي در انتخب تسمه چهره ندهد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/12/16  ساعت: ۱۱ توسط:lebasshoigarniye :

نكات مهم در خريد لباسشويي

اصول بهداشتي (Sanitation)
اين   نمايندگي لباسشويي گرنيه در مشهد  گزينه مطلوب افرادي ميباشد كه از حساسيت سختي مي برند. اين مورد در ماشين‌هاي لباسشويي سبب ساز حذف مفاد حساسيت‌زا و باكتري‌هاي مو جود هنگام شستشو ميشود.
حسگر رطوبت (Moisture sensor)
علاوه بر حسگرهايي كه سطح آب در محيط تهيه مي‌نمايند، حسگرهاي ديگري ميباشند كه ميزاني خيسي جامه را تشخيص ميدهند و فرصت كار كم آب‌كن را بر آن مبنا تهيه مي‌نمايند. به صورت نمونه در حالتي كه شما ۳۰ دقيقه را براي كم آب كردن جامه در لحاظ گرفته باشيد و حسگر در دقيقه‌ي بيستم تشخيص دهد كه جامه كم آب گرديده است، كم آب‌كن را متوقف خواهد كرد.
بازكننده‌ي چروك (Wrinkle release or refresh)
اين وضعيت اگرچه جايگزين اتوكشي نخواهد بود، ولي تا حد متعددي چروك‌هاي خرقه را كه در طي شستشو به وجود آمده‌اند را پيش از تحويل آن از دربين ميبرد.
چرخش مضاعف (Extended tumble)
اين قابليت شبيه مفتوح كردن چروك ميباشد با اين تفاوت كه با فعال كردن آن در حالتي كه خرقه شما پيش از شستشو نيز چروكيده باشد با تعدادي چرخش اضافه چروك‌هاي آن گشوده خواهند شد.
شستشوي با تأخير (Delay wash)
ماشين لباسشويي
اين خصوصيت هنگامي به فعاليت ميايد كه شما قرار ميباشد مدتي بيرون از خانه باشيد و دوست داريد وقتي كه به خانه برمي‌شويد جامه‌ها شسته و مهيا‌ي پهن كردن باشند. با به كار گيري از قابليت شستشوي با تأخير معمولا مي توانيد دربين ۶ تا ۳۶ ساعت آغاز شستشو را به تعويق بيندازيد تا براي مثال هنگامي از دفتر كار برگشتيد جامه‌ها را شسته و كم آب‌گرديده تحويل بگيريد تا روي بند رخت پهن نماييد. نيازي به بيان كردن وجود ندارد كه در شرايطي‌كه خرقه‌ها بازه زماني متعددي به طور مرطوب درون دستگاه بمانند رايحه مي گيرند. اين قابليت و امكان براي دوري از همين رخداد ميباشد.
شستشوي اسلاميد.

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/12/12  ساعت: ۱۸ توسط:lebasshoigarniye :